Egenkontrol

I henhold til Sundhedsministeriets bekendtgørelse om levnedsmiddelhygiejne og egenkontrol m.v. har Greenius ApS udarbejdet og implementeret et egenkontrol-program. Formålet med implementering af egenkontrol er at sikre overholdelse af lovgivningen samt at sikre at vores kunder opfatter os som leverandør af sikre fødevarer, der i videst mulig omfang dækker deres behov og derved giver en høj grad af kundetilfredshed. 

Principperne for egenkontrol hos Greenius ApS.

Egenkontrolprogrammet for Greenius ApS er opbygget efter de 5 nedenstående principper:

  1. De kritiske punkter: der er lavet en vurdering af levnedsmiddel faren i forbindelse med virksomhedens aktiviteter.
  2. De kritiske kontrolpunkter: vi har præciseret de kritiske punkter som kan holdes under kontrol, det vil sige, hvor i processerne de mulige levnedsmiddelfarer kan fjernes eller reduceres.
  3. Overvågningsprocedurer: ved fastlægning og gennemføring af effektive overvågnings-procedurer, for de kritiske kontrolpunkter - som kan være instruktion, temperaturmåling mm. samt kontrol af at forskrifterne overholdes.
  4. Korrigerende handlinger: der skal igangsættes løsninger, der kan løse problemerne, når overvågnings procedurerne afslører uregelmæssigheder.
  5. Gennemgang af egenkontrolprogrammet: der skal foretages regelmæssig gennemgang ved at vurdere levnedsmiddelfarer, de kritiske kontrolpunkter og overvågnings procedurer.

          Gennemgangen skal foretages hver gang virksomhedens aktiviteter ændres.