Egenkontrol

I henhold til Sundhedsministeriets bekendtgørelse om levnedsmiddelhygiejne og egenkontrol m.v. har FK Danmark ApS udarbejdet og implementeret et egenkontrol-program. Formålet med implementering af egenkontrol er at sikre overholdelse af lovgivningen samt at sikre at vores kunder opfatter os som leverandør af sikre fødevarer, der i videst mulig omfang dækker deres behov og derved giver en høj grad af kundetilfredshed. 

Se vores godkendelse herPrincipperne for egenkontrol hos FK Danmark ApS.

Egenkontrolprogrammet for FK Danmark ApS er opbygget efter de 5 nedenstående principper:

  1. De kritiske punkter: der er lavet en vurdering af levnedsmiddel faren i forbindelse med virksomhedens aktiviteter.
  2. De kritiske kontrolpunkter: vi har præciseret de kritiske punkter som kan holdes under kontrol, det vil sige, hvor i processerne de mulige levnedsmiddelfarer kan fjernes eller reduceres.
  3. Overvågningsprocedurer: ved fastlægning og gennemføring af effektive overvågnings-procedurer, for de kritiske kontrolpunkter - som kan være instruktion, temperaturmåling mm. samt kontrol af at forskrifterne overholdes.
  4. Korrigerende handlinger: der skal igangsættes løsninger, der kan løse problemerne, når overvågnings procedurerne afslører uregelmæssigheder.
  5. Gennemgang af egenkontrolprogrammet: der skal foretages regelmæssig gennemgang ved at vurdere levnedsmiddelfarer, de kritiske kontrolpunkter og overvågnings procedurer.

          Gennemgangen skal foretages hver gang virksomhedens aktiviteter ændres.